حجت الاسلام وزیری

۱۵ اردیبهشت: سالروز صدور نخستین بیانیه سیاسی امام خمینی

gom - emam

15 اردیبهشت، سالروز صدور اولین بیانیه سیاسی امام خمینی در سال 1323 است. این اعلامیه که یک سال پس از نگارش اثر گرانقدر عقیدتی و سیاسی امام خمینی یعنی کتاب کشف الاسرار نوشته شده، یکی از تاریخی ترین اسناد مبارزاتی امام خمینی به شمار می‌آید.