حج عمره

عزت ایرانی قربانی منافع عمره نشود

haj

مردم یک صدا خواهان قطع سفرهای عمره که باعث تقویت اقتصاد و بازار سعودی‌ها می‌شود، شدند. زبان دیپلماسی نمی‌تواند در این موضوع راه‌گشا باشد و باید سعودی‌ها دو مامور خاطی را تحویل ایران دهند تا بر اساس قوانین اسلامی با آنها برخورد شود. متاسفانه منافع عده‌ای در داخل با تعلیق سفر‌های حج به خطر می‌‌افتاد.