حزب مردمسالاری

بیانیه هیئت اسلامی دانشجویان پیرو خط امام (ره) دانشگاه چمران اهواز پیرامون تشنج در جلسه سخنرانی کواکبیان

bayanie

در پی اینگونه کم کاری ها اگر دانشگاهیان دچار انفعال شوند و نسبت به حوادث و رخدادها واکنش نشان ندهند قطع یقین فضا به دست کسانی خواهد افتاد که از پایگاه اجتماعی لازم در میان مردم برخوردار نبوده و تصمیمات شان نیز عمدتا به ضرر مردم تمام خواهد شد.