حسن خمینی

تشکر فرزند آیت الله طاهری اصفهانی از یادگار امام

mobareze.ir - taheri

از جناب عالی انتظار داریم ما را در پاسداشت حقوق ایشان، پیوسته راهنما و همراه باشید.