حسین بهزاد

میرشکاک در مراسم پاسداشت گل‌علی بابایی:

عده‌ای جنگ را ندیده، درباره‌اش نوشتند و پولش را هم گرفتند

میرشکاک

بعد از جنگ به ما گفتند مثل اگزوپری بنویسید. گفتم او چیزی را در آسمان می‌دید و می‌نوشت اما ما در زمین دیدیم. جالب است که یک عده که جنگ را ندیده بودند، نوشتند و پولش را هم گرفتند. امیدوارم یک روز گل‌علی بابایی با شمر ادبیات انقلاب که من باشم به مصاحبه و گفتگو بنشیند.