حقوق شهروندی

حقوق بشر و حقوق شهروندی در اسلام

badrosadat-mirmoosavi

«حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتا وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فردی و نیز اموری که دارای صبغه سیاسی نیستند را شامل می‌شود. حقوقی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن در زمره حقوق شهروندی محسوب می‌شوند.

گفت‌وگو با عماد افروغ:

منشور حقوق شهروندی فاقد جسارت است

afrough2

در بحث حقوق شهروندی اندیشمندان و نظریه‌پردازان در این زمینه کار خود را انجام داده‌اند و بعضا شاهد برخی موازی‌کاری‌‌ها هم بوده‌ایم حالا نوبت لایه دوم اندیشمندان و روشنفکران یعنی جامعه مطبوعاتی است. روزنامه‌نگاران باید حقوق شهروندی را به بحث بگذارند و نقد کنند، باید این جرات در جامعه به وجود بیاید. به عنوان مثال بنده خودم جرات کردم و در یکی از کتاب‌هایم بحث خمس را در بعد اقتصادی حقوق شهروندی نقد کردم.