حقوق کارگران

«حداقل دستمزد» ۶۰۸‌هزار و ۹۰۰تومان/ افزایش ۲۵‌درصدی مزد کارگران

kargar 5

طبق مصوبه شورایعالی کار برای سال 93، هر کارگر حداقل‌بگیر مشمول قانون کار به ازای هر یک ساعت کار سه‌هزارو459تومان و به ازای هر یک‌ساعت اضافه کاری چهار‌هزارو843تومان دریافت خواهد کرد، با این حال طبق مصوبه شورایعالی کار حداقل مزد روزانه امسال کارگران به میزان 20‌هزارو297تومان تعیین شده است. از سویی طبق استانداردها هر نفر نیروی مشمول قانون کار باید در هفته 44 ساعت و در ماه نیز 176ساعت، کار انجام دهد.

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی برای سال‌۹۱: دخل خانوار ۳۵درصد کمتر از خرج

eco

در ماه پایانی سال، زمانی که تکلیف حداقل دستمزد سال آینده مشخص می‌شود زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش 20 تا 22‌درصدی دستمزدها به گوش می‌رسد. با در نظر گرفتن 22‌درصد رشد، دستمزد سال آینده به 594‌هزار‌تومان بالغ می‌شود که حتی اگر هزینه‌های سال 91 را هم با این کف دستمزد مقایسه کنیم باز هم درآمد یک کارگر از هزینه ماهانه خانواده‌اش 65‌درصد کمتر خواهد بود. اما متاسفانه هزینه‌ها ثابت نمی‌ماند و تورم 38‌درصدی سال 92 و احیانا تورم 25‌درصدی سال 93 نیز بر گرده خانوار بیش از این سنگینی خواهد کرد.