حمبد بقایی

جزییات تخلف ۱۶میلیاردتومانی احمدی‌نژاد و بقایی در «دانشگاه ایرانیان»

ahmadi nejad

ماجرا از آنجا آغاز شد که هفته گذشته، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات درمورد تخلف مسوولان دولت گذشته در زمینه «دانشگاه ایرانیان»، اعلام کرد: «در این پرونده، به سه‌موضوع برخورد کردیم، متوجه شدیم هم تخلف اتفاق افتاده، هم 16میلیاردتومان از وجوه دولتی به حسابی که تحت‌عنوان حساب «دانشگاه ایرانیان» است، واریز شده آن هم در مقطع زمانی‌ای که هنوز دانشگاه ایرانیان شکل حقوقی نداشته و فرآیند اینکه شکل حقوقی‌اش رسمیت داشته باشد را طی نکرده است.»