حمله شیمیایی

گزارش آمریکا درباره حمله شیمیایی در سوریه

گزارش آمریکا درباره حمله شیمیایی در سوریه

در این گزارش آمده است: دولت آمریکا با اطمینان ارزیابی می کند که دولت سوریه در تاریخ 21 اوت سال 2013 در حومه دمشق از سلاح شیمیایی استفاده کرده است و ارزیابی بیشتر ما استفاده از گاز اعصاب است. این ارزیابی بر اساس اطلاعاتی انسانی، نشانه ها، اطلاعاتی هوایی و مجموعه اطلاعات منتشر شده از گزارشگران مستقل به دست آمده است...اما آنچه در ادامه آمده است خلاصه ای از جمع بندی غیر محرمانه جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره این رویداد است.