حمید رضا آصفی

گفتگو با دکتر حمیدرضا آصفی درباره احتمال وقوع جنگ در سوریه:

غربی ها منتظر گزارش سازمان ملل نبودند

asefi

از ظرفیت دیپلماسی عمومی حداکثر بایستی استفاده کرد. یکی از این ظرفیت ها رسانه های غربی و عربی است. شیوه دیگر استفاده از این ظرفیت ها، بسیج کردن افکار عمومی است. در شرایط فعلی سازمان کنفرانس اسلامی بی تحرک شده است. چرا که اعضای این سازمان از حمله خوشحالند. در جنگ 33 روزه هم بسیاری از کشورهای عربی در پشت این جنگ قرار داشتند.