حمید چیت چیان

نامه ۵۰ نماینده به لاریجانی برای تذکر به روحانی/ تهدید ۳ وزیر به استیضاح

اعتراض نمایندگان مجلس به توقف خصوصی سازی های مفسده انگیز

asle 44 (2

ثروتی گفت: دولت مدعی واگذاری امور به مردم بود اما اکنون بین شعار و عمل دولتی ها تعارض به وجود آمده و برخی اقدامات، مغایر شعارهای دولت است. آقای چیت‌چیان وزیر نیرو آمده محکم جلوی واگذاری ها را گرفته و چند مصوبه قانونی دولت قبل را لغو کرده و آقای زنگنه وزیر نفت هم به‌صراحت در تلویزیون اعلام کرده خصوصی سازی را قبول ندارد.