خبرگزاری رویترز

احسان سالاری:

نهادهای خاص، نظارت و شفافیت

نظارت-و-شفافیت-600x250

نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی یک بار قصد تحقیق و تفحص از برخی نهادهای تحت امر رهبری را داشتند و شورای نگهبان با تفسییر قانون اساسی اجازه چنین کاری را به آنان نداد و در ادامه مجلسیان دوره هشتم مصوبه ای را به تصویب رساندند که تحقیق و تفحص از این نهادها را منوط به جلب نظر رهبری می کرد. عملا نظارتی از سوی نمایندگان مردم بر این نهادها صورت نمی گیرد. از سوی دیگر نهادهای رسمی نظارتی کشور نیز امکان نظارت بر چنین نهادهایی را ندارند.