خبرگزاری فارس

یک بام و دو هوای وزارت ارشاد درباره نشر چشمه:

مقصر کیست: نشر چشمه، وزارت ارشاد یا خبرگزاری فارس؟

cheshmeh slider

قانون برای همه فصل‌الخطاب است. با توجه به اینکه پیش از ارتکاب جرم (از قبیل انتشار کتاب بدون مجوز یا انتشار کتاب بدون رعایت موارد ممیزی مصوب وزارت ارشاد) خبرگزاری فارس و برخی رسانه‌های دیگر با انتشار بخشهایی از متن اولیه و فاقد مجوزِ چند کتاب نشر چشمه، علیه این انتشارات لجن‌پراکنی کرده‌اند، باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.