خسرو دانشجو

پایان افسانه سه برادر؛ خسرو، فرهاد و کامران دانشجو با هم می روند

daneshjo

روزی محمود احمدی نژاد در جلسه خصوصی حد و اندازه کامران دانشجو را فراتر از وزارت و حتی ریاست جمهوری دانسته بود و حال کامران باید ساختمان خیابان فروردین شهرک غرب را ترک کند.