خشم و هیاهو

نگاهی به فیلم خشم و هیاهو به بهانه انتشار آن در شبکه خانگی

khashmohayahoo

آنچه جالب است تصویر دین و المان های مذهبی در فیلم است.به طور مثال صحنه ای که روی یک تپه خسرو و حنا در حال صحبت و خندیدن هستند در دوردست و لانگ شات تصویر مناره های یک مسجد خود نمایی میکند و کارگردان هم اصرار به تصویر کشیدن این صحنه را دارد.مورد بعد در دادگاه خسرو شخصی که هیچ پایبندی به دین و مسائل شرعی ندارد و مداوم در حال فحاشی به اطرافیان خود است خود را مقید به احکام دینی نشان داده و روایت دینی را در برابر قاضی به زبان میاورد و به نوعی دین و مسائل...