خشونت

مسیح پویا :

خشونت برهم زننده ی همایش های سیاسی

131302_169

وقتی در ماجرای ورامین نماینده مردم در مجلس خود در میان برهمزنندگان همایش حضور دارد و مجلس گردانی میکند ناگفته پیداست که طراحی ماجرا از کجا آب میخورد. اما نکته ی مهم در این است که در این اتفاقات که گاه در دانشگاهها رخ میدهد و گاه در بیرون از دانشگاهها، توجه ها ششدانگ به خود خشونتِ انجام گرفته و خرابیها و فحش ها، دوخته نشود و کسی تنها درپی محکوم کردن شخص فاعلان برنیاید.

آیت الله العظمی شبیری زنجانی: بزرگنمایی افرادی که قرائتی خشن از دین دارند، آفت رسانه هاست

ayat. shobeiri

خشونت به معنای واقعی آن تماما در دین ممنوع است. گاهی برخی موارد ضرورت ایجاد می کند که خشونت باشد مثلا کسی که برای نجات جانش، انگشتش را جراحی و قطع می کنند، اینجا فطرت هم قبول می کند که رفتار صحیح است و نمی شود با سوء استفاده، این رفتار را خشونت نامید، این مساله دیگر خشونت نیست.