خوارزمی

انتقاد وزیر علوم از خیالپردازی رسانه ای

وزیر علوم در واکنش به انتشار مطلبی در خصوص تعداد تغییرات رخ داده در وزارت علوم و آموزش عالی در عملکرد 100 روزه وزارت علوم و‌ آموزش عالی، گفت: در گزارشی عنوان شده که بزرگ‌ترین تغییرات در این دوره انجام شده است. در حالی که در 100 روزه دولت در آموزش عالی 22 حکم زده شده است. در حالی که در آغاز دولت نهم 45 حکم زده شده بود.