دانشجویان ستاره دار

مرتضی مهدوی راد:

نگاهی به پدیده‌ دانشجوی ستاره‌دار در جوامع غربی

بازداشت دانشجویان معترض در دوم زوئن

منتقدان، سیاست‌های دوران رژیم شاه برای سرکوب دانشجویان مبارز را یادآوری می‌کنند که علاوه بر محرومیت دانش‌آموزان و داوطلبان مبارز از ورود به دانشگاه، شامل اخراج دانشجویان از دانشگاه و اعزام فوری به خدمت وظیفه می‌شد. اما این پدیده فراتر از ایران، در سایر کشورها هم مصادیقی داشته که گاه حق تحصیل و گاه حق اشتغال دانشجویان را هدف گرفته است؛ گاه به صورت قوانین مصوب و گاه اعمال نفوذ غیرقانونی...

پایان ابهام بازگشت به تحصیل ستاره‌دارها

munuzrmxvr__300_250_Silhouette-of-a-universit-001

از نخستین روزهای سرپرستی دکتر توفیقی در وزارت علوم ایجاد کمیته‌یی برای بررسی پرونده‌های دانشجویان محروم از تحصیل و اساتید بازنشسته در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس کار بررسی پرونده‌های دانشجویان محروم از تحصیل که متقاضی بازگشت به دانشگاه بودند، آغاز شد. این کار از همان ابتدا واکنش برخی نمایندگان و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت و نمایندگان از سرپرست وزارت علوم خواستار توضیح این موضوع شدند که در نهایت بر اساس آمار ارائه شده از مجموع 400 پرونده واصله هیات مرکزی گزینش، 126 دانشجو تحصیل خود را از سر گرفتند.