دانشگاه امام صادق (ع)

درباره رأی به سعید جلیلی

IMG20400903

من از جلیلی پوسترهایی دیده‌ام که در آن‌ها در حال رفتن برای مذاکرات هسته‌ای با ۵+۱ بوده است. تصاویری دیده‌ام در حال لبخند زدن. داستان‌هایی شنیده‌ام از مقاومت در برابر مذاکره کنندگان خارجی. که برخی از آن‌ها بعدها تکذیب شد. از جلیلی عکسی دیده‌ام که سوار پراید است. از او عکسی دیده‌ام که ...