دانشگاه شهید بهشتی

واکنش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به لغو کنسرت قربانی

ghorbani

سخت است که بگوییم با شما همدردیم، اما درستش این است که ماهم مثل هنر شما، چند سالی است قربانی این اعمال سلیقه‌های فردی هستیم! قربانی تصمیم‌های ساعتی و ثانیه‌ای! قربانی کسانی که دنیای همه را فقط و فقط با خط کش خودشان اندازه می کنند و هر آنچه شبیه اندازه گیری هایشان نباشد – جدا از قانونی بودن یا نبونش – را غلط می گیرند. قربانی بهانه هایی که چیزی است شبیه به خارش تن تا تسلای روح

اعتراضات به ادغام دانشگاه عباسپور ادامه دارد

ادغام دو دانشگاه: آخرین اقدام ناکام وزارت علوم

abaspoor-shahidbeheshti

ادغام این دو دانشگاه و به تبع آن از بین بردن نام دانشگاه شهید عباسپور که سالهای پیاپی یکی از مهمترین اهداف بزرگ صنعتی کشور را دنبال کرده است، ضربه سنگینی به وضعیت صنعت کشور می زند. شاید اقدامات نامناسب مسئولان وزارت نیرو در این دانشگاه سبب شده است تصمیم به این ادغام گرفته شود.