دانشگاه صنعتی شریف

سخنرانی عارف در دانشگاه صنعتی شریف

کتر محمدرضا عارف عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی می کند

انتخاب رییس دانشگاه «شریف» به شیوه دانشگاه «تهران»

sharif uni

دانشگاه تهران، در حالی این روزها در انتظار معرفی رییس جدید خود از سوی وزیر علوم است که از دانشگاه صنعتی شریف نیز خبر می‌رسد، رییس جدید این دانشگاه همچون دانشگاه تهران انتخاب و معرفی می‌شود. اتفاق امیدوارکننده‌ای که باعث می‌شود، دانشگاه‌های ایران و اعضای هیات علمی سهم بیشتری در تعیین سیاست‌های دانشگاه داشته باشند.