دانش آشتیانی

فخرالدين دانش، چهارمين وزير پيشنهادي علوم:

کاراکترم سیاسی نیست؛ مدیر اجرایی‌ام

danesh

من شخصیت سیاسی نیستم اما دیدگاه سیاسی خودم را دارم و سیاست را خوب می‌فهمم اما معتقدم هرچیزی در جایگاه خود. من اعتقاد دارم از مشارکت همه گروه‌ها و قشرهای مختلف متعهد و در چارچوب نظام باید استفاده کرد اما این به معنای وابستگی به آنها نخواهد بود. دانش‌آشتیانی درباره فعالیت‌های سیاسی دانشگاه‌ها نیز گفت: محیط‌های علمی مکان جنجال‌های سیاسی نیست؛ محیط‌های علمی باید با نشاط باشد تا دانشجو در امنیت کافی تحصیل کند.

پیغام سیاسی

101620

تغییرات در مناسبات مجلس و دولت در این دولت بسیار متفاوت‌تر از دولت گذشته است. اگر در دولت گذشته این مجلس بود که با وجود ٢٩٠ نماینده در موضع ضعف قرار گرفته بود و هر روز با رفتارهای شخص رییس دولت گله مند می‌شد در این دولت شرایط برعکس شده است. وزیری را در کمتر از یک سال پس از روی کار آمدنش استیضاح می‌کنند و سختگیری‌ها در مورد وزیر بعدی پیشنهادی شروع می‌شود. سختگیری‌هایی که بسیاری از نمایندگان در مورد آن تحلیل می‌کنند که نشان می‌دهد مجلس به دنبال انتخاب گزینه وزارت علوم از میان نمایندگان مجلس است.