داوود سلیمانی

گفتگو با دکتر داوود سلیمانی - 2

حاج احمدآقا از قول امام درباره دفتر تحکیم وحدت چه گفت؟

davod soleimani

پس از مطرح شدن تعبدی بودن امر ولایت فقیه یا تعقلی بودن آن خدمت حضرت امام رفتیم. خاطرم هست که حاج احمد آقا از قول امام گفت که این بحث ها خیلی خوب است و تشکر کردند که این بحث ها در دفتر تحکیم زنده است. این در حالی است که آن موقع بعضی ها این گونه بحث ها را خیلی کفر می دانستند و به ما می گفتند مگر شما غیر از تعبد کار دیگری هم دارید؟ در حالی که امام این نگاه را نداشت.

گفتگو با دکتر داوود سلیمانی:

در منطق امام سرمایه حاصل از روابط ظالمانه در اسلام بسیار نکوهیده تر از مارکسیسم است

davod soleimani

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): دانشگاهی که به تعبیر حضرت امام «مبدأ همه تحولات است‏» (صحیفه امام، ج‏۸، ص‌۶۴) و به گواه تاریخ؛ همواره در برابر استبداد و استحمار و استثمار ایستاد، تا در کنار مردم، اسلام انقلابی را در انقلاب اسلامی متجلی نماید. لذا بازخوانی علل و عوامل شکل گیری ارتباط دانشجویان با [...]