داوود فیرحی

داوود فیرحی در نشست احزاب اصلاح طلب خراسان رضوی: راه روشنفکری دینی در سده اخیر را مهندسی معکوس کنیم

425420281_152444

دین و سیاست به این خاطر دوقلو نامیده می‌شود، چون حوزه دینداری حوزه‌ای نیست که تنها به زندگی خصوصی فردی محدود شود، بلکه لاجرم به جامعه و رفتارهای اجتماعی نیز سرایت می‌کند. در واقع هرچه جوامع دموکراتیک‌تر باشند، وضعیت دین در آن جوامع نیز با پیچیدگی بیشتری روبه‌رو می‌شود. سیاست، حکمی کلی برای اداره یک شهر (مدینه-جامعه) تعریف می‌شود و این کلیت هم شامل مسائل دینی خواهد بود

در مشروطه فقها و روشنفکران زبان یکدیگر را گم کردند

firahi

برخی موضوعات مثل نماز و حج از دل نص برمی‌آیند اما تمام موضوعات غیرمستنبط از معاملات و نکاح و بیع و اجاره تا حکومت موضوعاتی امضایی است که از عرف می‌آید. چیزی که از جنس نص نیست را نمی‌توان به نص ارجاع داد و اگر هم این کار صورت بگیرد دچار خطای مضاعف شده‌ایم و آن قیاس باطل است.

ججت الاسلام و المسلمین داوود فیرحی:

خلافت اموی و انحرافات، نتیجه تملق‌گویی و جمع‌آوری ثروت‌انبوه

firahi

معاویه امر به معروف و نهی از منکر را از حالت نظارت مؤمنان به دولت خارج کرد و آن را به سمت نظارت‌های مردم به یکدیگر منحرف ساخت و نهادی را نیز به نام هسته تأسیس کرد که دولت را متوجه امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد.