دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت

دکتر مهدی امیریان (دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت):

دفتر تحکیم وحدت و چهار دهه جنبش دانشجویی مسلمان

amirian

در حال حاضر فعالان انجمن های اسلامی که پیش تر با عنوان «طیف شیراز» شناخته می شدند، همچنان به اساسنامه و مرامنامه اتحادیه وفادار مانده و سنگر انجمن های اسلامی و «دفتر تحکیم وحدت» را حفظ کرده اند. اتحادیه ای که قدیمی ترین و موثرترین تشکل دانشجویی کشور بوده و هست و می رود تا پرچم استقامت بر «خط امام(ره)» را بار دیگر برافرازد.