دبیر سیاسی

سوءمدیریت سال‌های اخیر کشور را از توسعه دور نگه داشت

IMAGE634876454308830439

متاسفانه در سال‌های اخیر دانش مسئولان کشور در حد مسئولیت آنان نبوده است و سوء مدیریت‌ها سبب عقب‌ماندگی کشور در برخی حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی شده است.از چند سال قبل قول دادند که دیگر ویژه‌خواری در کشور به این شکل صورت نگیرد ولی در سال‌های اخیر بیشترین مفاسد تاریخ کشور را شاهد بوده‌ایم.