دلواپس

طرح ضربتی جمع‌آوری گوشی‌های تلفن همراه

janati

در یکی دوسال آینده هرفردی می‌تواند بیش از دوهزار شبکه ماهواره را روی گوشی تلفن همراه خود دریافت کند