دولت دهم

بازخواني كارنامه اقتصادي رئيس كل بانك مركزي دولت دوم احمدي‌نژاد

دسته‌گل‌های دو محمود

images

قصه‌های «محمود» و تیمش همچنان ادامه دارد و تمام هم نمی‌شود. یک نشست خبری بهانه‌ای می‌شود که همه آنچه در دولت احمدی‌نژاد و ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی بر اقتصاد ایران گذشته مرور شود. یکی، دوتا نبوده و چند روز پیش هم دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته که پرونده محمود بهمنی در ماجرای تخلف‌های بابک زنجانی هنوز باز است. گزارش پیش‌رو بازخوانی بخش بزرگی از تخلف‌های بانکی است که در دوره محمود بهمنی رخ داد.

سامان صحرایی:

عدالت محوری در شعار، فسادپروری در عمل!

fesad

فساد اقتصادی مدیران و مسئولان در دولت‌های گذشته‌ی ایران و همه‌جای دنیا کم و بیش مسبوق به سابقه بوده است. اما فساد اقتصادی در رده‌های بالای دولت محمود احمدی‌نژاد مانند آنچه در پست معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس بانک ملی، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مسائل مربوط به فروش نفت از طریق بابک زنجانی اتفاق افتاد، بیانگر فاصله‌ی زیاد سران دولت سابق از آرمان‌های انقلاب و به‌خصوص اندیشمندان شورای انقلاب است.

از سیاه‌نمایی تا نمایاندن سیاهی‌ها!

ahmadinezhad

اما آنچه که مرا بر آن داشت تا در این مقال به آن بپردازم، سیاه‌نمایی نیست که شیوه‌ای بسیار ناپسند است، بلکه نمایاندن سیاهی‌ها و به عبارت دیگر بیان واقعیات و شفافیت امور در مقطع زمانی انتقال قدرت اجرایی از دولت دهم به دولت یازدهم است.

سپاس دولت دهم!

13-7-4-122443image

وقتی به عملکرد دولت مستقر فکر می‌کنم و به موارد متعددی که سوژه تحلیل‌های منتقدانه من و امثال من در چهار، پنج سال گذشته بوده‌اند، ترجیح می‌دهم که دفتر انتقاد خود از عملکرد این دولت را با ابراز تشکر از درس‌هایی که از این عملکرد هشت‌ساله گرفتیم ببندم.