دکتر احمد رهدار

شاگردان مدرسه امام خمینی از امام عبور می‌کنند

گذار از امام و مطهری به مصباح؟!

mesbah yazdi

باید به ایشان و دوستانشان گفت که آیت الله مصباح چه ظرفیتی بیش از امام و شهید مطهری دارند که باید از به سوی ایشان گذار کرد؟ کدام بعد علمی آفای مصباح افزون بر امام و اسناد مطهری است؟ فقه؟ فلسفه؟ اخلاق و عرفان نظری یا عملی؟ کدام سابقه سیاسی آقای مصباح نمود سطح افزون‌تر ایشان است؟