دکتر تقی آزاد ارمکی

گفتگو با دکتر تقی آزاد ارمکی، درباره منشور سازندگی امام:

مبارزه با مصرف گرایی، ضرورتی برای جامعه در حال توسعه

azad armaki

ماجرایی که در 5-4 سال گذشته برای اقتصاد آمریکا رخ داد، ریشه در مصرف گرایی افراطی دارد. اگر مصرف­گرایی افراطی وجود نداشت این بی قاعدگی را در حوزه ی اقتصاد و مصرف ایجاد نمی کرد و ابهام در سرمایه گذاری، تولید و سیاست­های نامناسب رخ نمی­داد و سرمایه­داری آمریکایی و جامعه جهانی دچار بحران نمی شد و مشکلاتی این چنین در جامعه جهانی رخ نمی­داد و جامعه­ی ما از این مشکلات متاثر نمی شد.