دکتر حبیبی

رابطه کاریکاتوریست ها و روسای جمهور ایران به روایت تصویر!

azadnegar_news_37322_1344232241_506399_In

در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی کاریکاتوریست ها بخصوص طراحان نشریه «گل آقا» نمی توانستند کاریکاتور ایشان را بکشند و لذا گل آقا، به طور مداوم تصویر مرحوم دکتر حبیبی (معاون اول دولت هاشمی) را به عنوان استعاره ای از دولت سازندگی و رئیس جمهور، منتشر می کرد.