دکتر حبیب الله پیمان

مطهری: موسوی را روشنفکر متأثر از شریعتی و پیمان می دانم/ به احمدی نژاد رأی دادم و به هاشمی گفتم نیاید

ali motahari 2

بل از انتخابات 88 مصاحبه ای با روزنامه اعتماد ملی داشتم که در آن مصاحبه گفتم بین آقای احمدی نژاد و آقای موسوی اگر قرار باشد به یک نفر رای بدهم، به آقای احمدی نژاد رای خواهم داد. در هر صورت من آقای مهندس موسوی را یک مقدار روشنفکر می دانم و فکر می کنم ایشان متاثر از آثار دکتر شریعتی و دکتر پیمان هستند و شاید یک نگاه روشنفکرانه به روحانیت داشته باشند.»