دکتر حسين سليمي

گفتگو با دکتر حسين سليمي، سرپرست دانشگاه علامه:

آرامش را به دانشگاه علامه برمی‌گردانم

P-01-6

فعالیت‌هایی که در این چند سال در دانشگاه علامه به صورت قانونی و در مسیر قانون انجام شده است، همچنان ادامه پیدا می‌کند. فعالیت‌هایی هم که براساس سیاستگذاری‌های عمومی کشور بوده است، باید تحت تاثیر سیاست‌های عمومی کشور باشد، یعنی هر چیزی که شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم تصمیم بگیرد و سیاستگذاری کند، طبیعتا در تمام دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه علامه باید اجرا شود. درباره بقیه مسائل هم در آینده تصمیم‌گیری می‌شود؟