دکتر سالاری فر

گفتگو با دکتر سالاری فر؛ عضو نخستین دوره انجمن اسلامی علوم پزشکی تهران:

وقتی همه خواستار اعدام بودند؛ امام خمینی چه گفت؟

salari far 3

شعار رفراندوم و انتخابات که امام از آن سخن می گفت و دفاع می کرد؛ در آن دوره در دنیا امر مطلوب و خوشایندی نبود. برعکس امروز که برخی می گویند امام در آن دوره تقیه می کرد، و به خاطر جو آن دوره مجبور بود که به انتخابات تن دهد... چرا که فضا انقلابی است و اصولا دموکراسی اهمیت و ارزشی ندارد... تاریخ آن دوران بر خلاف سخن آقای مصباح است. حتی روشنفکران هم می گفتند که باید شورای انقلاب کشور را اداره کند.