دکتر عبدالحسین روح الامینی

روح الامینی: پرونده معاونت در قتل مرتضوی مفتوح است

افکار عمومی منتظر است که انفصال دائم از خدمات قضایی، پشیمانی متهمان را به دنبال داشته باشد.لازم به ذکر است براساس قانون قاضی می تواند در مورد اتهام مذکور احکام شدیدتری هم چون تبعید و محرومیت از امکانات اجتماعی صادر کند.

درخواست روح الامینی نزد رهبرانقلاب;

پورمحمدی، اژه ای و دری نجف آبادی؛ شاهدان پرونده کهریزک در دادگاه

خواسته ما قبول مسئولیت، عذرخواهی و برکناری متهمان پرونده بود که این اتفاق نیفتاد و کار به محاکمه رسید. هر حکمی که دادگاه بدهد ما قبول می کنیم. این درخواست را نزد مقام معظم رهبری نیز مطرح کردم.

روح الامینی در پاسخ به دادستان سابق تهران:

مرغ پخته هم به حرف های مرتضوی می خندد

IMG13311237

من به مسئولیت پدری خود عمل کردم و همان زمان موضوع را از طریق فرمانده سابق سپاه، مسوولان ناجا، دوستانم در قرارگاه ثارالله و همچنین مراجعه به دادگاه و زندان اوین پیگیری کردم. همچنین پسرم با مراجعه به کهریزک پیگیر این ماجرا بود. این افراد تا امروز پاسخگوی هیچکدام از اتهامات خود نیستند.

همزمان با برگزاری دادگاه قضات معزول:

مادر محسن روح الامینی در انتخابات شوراها ثبت نام کرد

خانواده روح الامینی

خانم دکتر زهره حقیقی، مادر مرحوم محسن روح الامینی از جانباختگان فاجعه کهریزک امروز با حضور در فرمانداری تهران در انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی از حوزه شهر تهران ثبت نام کرد.