دکتر علی منتظری

به مناسبت 16 مرداد، سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی:

چند روایت از یک نهاد انقلابی

jahad

سالهای نخست انقلاب اسلامی عرصه فعالیت نهادهای انقلابی و مردمی بود که با همت دانشجویان مسلمان ایجاد شد. یکی از این نهادها، نهاد «جهاد دانشگاهی» بود که همپای «جهاد سازندگی» توسط فعالان انجمن های اسلامی دانشجویان و نیز اساتید انقلابی دانشگاه های کشور شکل گرفت و پایه گذار پزوهس های نظری و کاربردی در کشور شد.

گفتگو با دکتر علی منتظری:

جهاد دانشگاهی را تبدیل به پایگاه سیاسی کردند

montazeri

جهاد دانشگاهی مولود انقلاب فرهنگی است. حضرت امام(ره)، ضمن تایید این حرکت خودجوش دانشجویی، برای مدیریت آن در 23 خرداد 1359، ستادی را به نام ستاد انقلاب فرهنگی تأسیس فرمودند. این ستاد که بعدها به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقاء یافت در 16 مرداد سال 1359، برای انجام امور اجرایی خود در داخل دانشگاه ها و کمک به امر انقلاب فرهنگی، نهادی را به نام جهاد دانشگاهی تاسیس کرد. در واقع، جهاد دانشگاهی برای انجام امور انقلاب فرهنگی و حفظ دستاوردهای آن در دانشگاه ها تاسیس شد.