دکتر فاطمه طباطبایی

گفتگو با دکتر فاطمه طباطبایی درباره وصیت نامه امام خمینی؛

امام اعتقاد داشتند زنان هم می توانند به درجه اجتهاد برسند

tabatabaee

در مورد پیوند دانشگاه و حوزه، منظور امام این نبود که عده‌ای استاد به‌صورت صوری و ظاهری بین دانشگاه و حوزه رد و بدل شوند، بلکه منظور ایشان این بود که دانشگاهیان با اشراف‌شان روی علوم روز، پیشرفت‌های علمی را در اختیار علمای حوزه قرار دهند و فقهای حوزه هم احکام و استنباط‌های جدید دینی خود را در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهند تا ثمره این همکاری، به‌وجود آمدن علمی نو باشد اما این اتفاق آن‌طور که باید نیفتاده است.