دکتر محمد حسین آیتی

معاون دانشجویی وزارت بهداشت: انتخابات ۲۶ مهر دفتر تحکیم غیرقانونی است

23-342

معاون دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه 26 مهرماه قرار است اتحادیه انجمن اسلامی تشکیل شود، گفت: با وجود این هشت انجمن نمی‌توان اتحادیه تحکیم را تشکیل داد و باید به درخواست آن 14 دفتر انجمن اسلامی که خارج از گود منتظر مانده‌اند، طبق قانون رسیدگی شود.