دکتر ملاباشی

بیانیه 26 انجمن اسلامی دانشجویان درباره تحولات دانشگاه‌‌ها و وزارت علوم:

پاسخ به نمایندگان مجلس و دعوت روسای معزول به مناظره

anjoman eslami

در این بیانیه با انتقاد از برخی مدیران وزارت علوم و منتسبان آنها به دلیل دریافت بورس دکترا و جذب در هیئت علمی، آمده است: «مخالفت برخی نمایندگان با تحولات کنونی دانشگاه در شرایطی رخ می دهد که یکی ار مهمترین برنامه‌های دولت، دگرگونی اوضاع انقباضی دانشگاه‌ها بوده است. حال آنکه اگر قرار بر ثبات مدیریتی کشور بود، مردم و از جمله قشر دانشجو و دانشگاهی به دولت باب میل افراطیون مجلس رأی می‌دادند نه دولت کنونی!»