دکتر میلی منفرد

بیانیه چهارم انجمن‌های اسلامی درباره مسائل جاری در وزارت علوم و دانشگاه‌ها:

نمایندگان مجلس از اقدامات سیاسی پرهیز کنند

bayanie

آیا نمایندگانی که از تغییر مدیران ناکارآمد و بعضا متخلف در وزارت علوم اینچنین برآشفته‌اند، از بورسیه‌های غیرتخصصی و باندبازی‌های تیم قبلی وزارت علوم اطلاع نداشته‌اند؟ آیا به زعم آنها «اسلامی شدن دانشگاه‌ها» با انتصاب نزدیکان و خویشان معاونین سابق وزارت علوم در هیئت علمی دانشگاه‌ها، محقق می‌شد؟ آیا مبارزه سرپرست و وزیر علوم با فساد اداری، حرکت در راستای فتنه است؟

محسن فروردین (فعال انجمن های اسلامی دانشجویان):

محافظه کاران از وزیر علوم چه می خواهند؟

mobareze.ir - unitehran

اینکه محافظه کاران از وزیر علوم چه می خواهند معلوم است اما اگر همت منتقدان وضع موجود در جهت دفاع از رأی ملت، منسجم و هماهنگ شود و ضمن دفاع از وزیر پبشنهادی علوم؛ برنامه های اصلاحی را به وی پیشنهاد دهد، نه تنها مجلس توانایی و برنامه های دکتر میلی منفرد را در پست وزارت علوم خواهد پذیرفت که تحقق آن اهداف و برنامه ها در آینده نزدیک دور از دسترس نخواهد بود.

فارس در مقایسه با این سایت، اعتدال گراست

tasnim

آنگونه که به نظر می رسد، اصولگرایان و افراطیون شکست خود را از جانب ملت نپذیرفته اند. به طور قطع در پیش گرفتن چنین رویکردی در آینده ای نه چندان دور، آنان را با پاسخ محکم تری از جانب مردم مواجه می کند.

برنامه های میلی منفرد برای وزارت علوم

uni

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: افق حرکت دانشگاه ها در چهار سال آینده، پیش گرفتن سیاست اعتدال در بینش و تعادل در روش خواهد بود و تلاش خواهد شد دانشگاه همچنان و بیش از پیش نماد ثبات، عقلانیت و توجه به آرمان های انقلاب و تامین منافع ملی باشد.