دکتر کامران باقری لنکرانی

نامه سرگشاده دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت به سخنگوی سابق جبهه پایداری

PIC315

کاش بپذیرید که «جمهوریت» و «مردمسالاری» در نزد دوستان شما به امری نازل بدل شده که هرگاه مطابق میل ایشان باشد، اصالت دارد و هر گاه غیر از آن باشد، فاقد مشروعیت و حقانیت است. دوستان شما باید به جمهوریت ایمان عملی بیاورند، چراکه به تعبیر امام راحل «میزان رأی ملت است».