دیدار دانشجویان با رهبری

حاشیه‌های دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب

KHamenei.ir

او همان حرف‌های همیشگی در اعتراض به بازنشستگی اساتید و فشار بر تشکل‌شان را می‌گوید و از سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه گلایه می‌کند. در پایان هم از ماجرای کوی دانشگاه می‌پرسد که وقتی با اعتراض مخاطبین به تکراری بودن حرفهایش مواجه می‌شود، توضیح می‌دهد که مساله کوی دانشگاه را زنده نگه می‌دارند که بعدها تکرار نشود.

مواضع جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار با رهبر انقلاب

مواضع انتقادی جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار با رهبر انقلاب

didar

یکی از مسائلی که در این زمینه وجود دارد، ورود مجموعه های نظامی در سیاست، اقتصاد و فرهنگ است. سوال اینجاست که به نظر رهبر معظم انقلاب حدومرز ورود نیروهای نظامی در عرصه های گوناگون تا کجاست؟ چه تدبیری بایستی اندیشیده شود تا این نهادها عرصه را بر گروه های خودجوش مردمی تنگ نکنند؟ علاوه بر این، رهبر معظم انقلاب کدام ساختار حکومت را موظف به نظارت بر این نهادهای نظامی جهت جلوگیری از انحراف آنها می دانند؟