دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب

آسییب شناسی دیدار دانشجویان با رهبری نظام

دیدار با دانشجویان؛ انعکاس صدای واقعی دانشگاه ؟!

rahbari

آیا آن بخشی از جامعه دانشجویی که تنها در دو سال گذشته به سبب فرصتی که به مدد انتخابات سال 92 در جهت کسب فرصت های برابر برای آنها ایجاد شده است توانسته است فقط بیش از 40 «انجمن اسلامی» را به صورت قانونی در دانشگاه ها به دست بگیرد به اندازه ی معدود تشکل های مجموعه ای که غیر قانونی خود را دفتر تحکیم وحدت می خواند نباید حق حضور در این دیدار و سخنرانی در مقابل رهبری را داشته باشد؟

حاشیه‌های دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب

KHamenei.ir

او همان حرف‌های همیشگی در اعتراض به بازنشستگی اساتید و فشار بر تشکل‌شان را می‌گوید و از سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه گلایه می‌کند. در پایان هم از ماجرای کوی دانشگاه می‌پرسد که وقتی با اعتراض مخاطبین به تکراری بودن حرفهایش مواجه می‌شود، توضیح می‌دهد که مساله کوی دانشگاه را زنده نگه می‌دارند که بعدها تکرار نشود.

مهدی امیریان دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت:

دیداری متفاوت تر از همیشه

didar rahbari 3

ایشان با لبخند و روی باز فرمودند خیلی خوب بود و آرزوی توفیق کردند و متن کتبی را نیز درخواست نمودند و فرمودند که سلام ما را نیز به دوستان برسانید. به گواه حاضرین و همانطور که در برخی سایت ها منتشر شد رهبری بنده را مورد تفقد ویژه قرار دادند.