رأی باطله

رکوردهای رأی اعتماد: «خاتمی» بیشترین، احمدی‌نژاد «کمترین»

majles

از میان 11 دولت تاریخ جمهوری اسلامی ایران، دولت خاتمی و احمدی‌نژاد در دو مورد رکورد دارند؛ تعداد وزرای افتاده و نیفتاده در روز رای‌اعتماد مجلس به کابینه. مجلس پنجم و ششم به همه وزرای پیشنهادی دو دولت اول و دوم خاتمی رای‌اعتماد داد و مجلس هفتم و هشتم به هفت نفر وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد رای عدم‌اعتماد.

تحلیل های پساانتخابات(1)

۱۴ میلیون جهنمی/ یک میلیون رأی سفید فاقد بلوغ سیاسی؟

election

حالا که به تعبیر خطیب جمعه مشهد - مبنی بر اینکه "هر کسی در انتخابات شرکت نکند به جهنم رفتنش قطعی است" - بیش از 14 میلیون فرد جهنمی داریم، بهتر نیست به جای ایراد اتهام به بیش از یک میلیون نفری که رأی سفید و باطله انداخته اند، عملکرد 12 عضو شورای نگهبان را مورد انتقاد قرار دهیم؟