رادمرز حسینی

دکتر رادمرز حسینی:

آقای دکتر توفیقی! صدایی رساتر از غوغا باید داشت

tofighi2

لطفاً تخلفات و قانون‌شکنی‌های عدیدة برخی رؤسا و معاونین دانشگاه‌ها را، در سال‌هایی که گذشت، و موارد متعدد شکایت‌های دانشگاهیان و دانشجویان را، در اختیار مجلسیان قرار دهید تا بدانند در این سال‌ها بر اهالی این قبرستان «آرام و مذهبی» چه گذشته است.