رادیو بی بی سی

نگاهی به چرخش مواضع جناح‌های سیاسی در قبال رابطه با غرب

جاذبه و دافعه‌ی رابطه با بیگانه

DSC_0556

چهره‌های ارشد اصولگرا که صداوسیما و برخی دیگر از رسانه‌های بیت‌المال را علاوه بر رسانه‌های خصوصی خود در اختیار داشتند و زیر فشار حاکمیت هم نبودند، از مصاحبه با رسانه‌هایی مثل بی‌بی‌سی ابا نداشتند. چنانچه محمدرضا باهنر، در گفتگو با یکی از روزنامه‌ها درباره مصاحبه خود با رادیوی دولتی انگلیس گفت: «باید از رسانه‌های خارجی برای رساندن حرف خود به ایرانیان خارج از کشور استفاده کنیم»!

این دهان بستی، دهانی باز شد

IMAG0

بعد از این دیگر در گوشه "عراق" و گوشه "حجاز" آواز نخوان (یا: دیگر اشعاری با مضامین دینی نخوان) بلکه به عنوان یک چهره معترض تمام وقت با رادیو بی بی سی همکاری کن.