رجب طیب اردوغان

کاریکاتور: پایان صبوری در برابر آشوب‌های خیابانی!

1371504519-Bijani92.3.27

اردوغان: صبر ما در برابر آشوب‌های خیابانی رو به اتمام است.

اردوغان در برابر سوریه و مشکلات داخلی

137244150

تحولات اخیر ترکیه که اعتراض سکولارها به رشد اسلام گرایی است، برخی از منتقدان دولت حاکم ترکیه را که از دشمنی آن با سوریه و نزدیکی با غرب گله مند هستند، دلخوش کرده است. حال آنکه دولت حاکم از اعتراضات سکولارها برای مظلوم نمایی و ارائه وجهه اسلامی بهره خواهد برد تا آراء اسلامگرایان را که ممکن است به حزب اسلامگرای «سعادت» متمایل شود، به سبد خود بازگرداند.

عبدالله شهبازی:

تحولات ترکیه و پیامدهای احتمالی آن

68387_252

تظاهرات گسترده در برخی شهرهای ترکیه، که از روز جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۲/ ۳۱ مه ۲۰۱۳ آغاز شد، حادثه‌ای قابل تأمل است که نه تنها می‌تواند موجودیت دولت حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» را با مخاطرات جدّی مواجه کند، بلکه اگر به سقوط این دولت بینجامید بر فضای منطقه خاورمیانه تأثیرات بنیادین بر جای خواهد نهاد.