رسول منتجب‌نیا

حجت الاسلام و المسلمین رسول منتجب‌نیا:

امام خمینی و «حجتیه»

_Montajab002

الان هم افرادی از سرشناسان «انجمن حجتیه» را در ارگان‌های مختلف داریم اما اینها هیچ‌وقت نیامدند به صراحت اعلام کنند ما با انجمن مخالفیم؛ با اینکه خواص می‌دانند آنها سابقه حضور در انجمن را دارند. از سوی دیگر ما ردپای انجمن را در جامعه می‌بینیم. چه‌بسا این جریان افراطی‌گری که در جامعه ما ایجاد شده بخشی به «انجمن حجتیه» مرتبط شده باشد. می‌بینیم که برخی اعضای نهادها این تفکر را پیدا کردند.

حجت الاسلام و المسلمین رسول منتجب‌نیا:

چرا انقلاب؟

montajabnia2

نقلاب اسلامی ایران، پدیده‌ای است که دارای وجوه و اجزای متفاوتی است. انقلابی مردمی است به آن معنا که حرکت را نخبگان و گروه‌های سیاسی آغاز کردند و توده‌های مردم در جهت آن، به پیش رفته و در پیدایش و رشد و گسترش و پیروزی آن به ایفای نقش پرداختند. دارای جنبه‌های پررنگ دینی و اعتقادی بود زیرا، فردی مورد وثوق و قبول گروه‌های مختلف مبارز و مردم قرار گرفته بود که عنوان مرجعیت دینی و سیاسی را در اختیار داشت.