رسول منتجب نیا

رسول منتجب نیا :

اظهارات سردار جعفری خلاف شرع و قانون است

montajabnia

برخی در پی این هستند که از هر روزنه‌ای وارد شوند و به کشور آسیب برسانند. بنابراین بدترین ضربه به کشور آن است که ما فضای دو قطبی را مهیا کنیم و روزنه‌هایی را که نباید برای برخی ایجاد کنیم. آنچه نیز اخیرا از سوی فرمانده سپاه مطرح شده است، روزنه هایی را ایجاد می‌کند که به نفع کشور نیست. درحالی که منطقه در شرایط بحرانی به سر می‌برد و ما تنها کشور امن و آرام منطقه هستیم، باید در حفظ این امنیت و آرامش کوشا باشیم نه اینکه حرفهایی بزنیم که موجب شکاف و یا چند دستگی را...

گفتگو با حجت الاسلام رسول منتجب نیا:

با نماینده امام در خمین

montajabnia2

قبل از مساله دعوای ما با بنی‌صدر، به اتفاق یکی آقای رضوانی نماینده امام در پایگاه هوایی نوژه، خدمت امام رسیدیم. من گزارشی از عملکرد بنی‌صدر و روحیه و برخوردش با نیروهای انقلابی و همچنین سایر رفتارهایش نکاتی بیان کردم. امام با سکوت و دقت خیره به چشمان من گوش میکردند. فکر کنم گزارشم بیش از بیست دقیقه طول کشید. بعد از تمام شدن صحبتهایم ایشان بدون هیچ انتقاد یا تاییدی فرمودند: "هیچ نگران نباش، ان‌شاالله درست می شود و من شما را دعا می‌کنم تا موفق باشید. شما به کارتان بپردازید."

رفتار عده ای با مردم طبق رسوم جاهلیت است

montajabnia1

ارتجاع یعنی واپسگرایی و بازگشت به عقب؛ یعنی از دست دادن تمام کمالات بدست آمده. قرآن کریم در چندین آیه، ارتجاع را معنا می کند. تعابیر قرآنی ارتجاع را برگشت به عقب، معنی می کنند. ارتجاع چندین قسم دارد که ارتجاع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، دینی و... جزو آن است. اما گاهی ارتجاع از اسلام به کفر است. مسلمانی که دگربار کافر می شود را ارتجاع یا ارتداد او معنا می کنند. اما یک نوع ارتجاع بسیار خطرناک، احیای تمام عادات و رسوم جاهلیت و کفر آن هم با پرچم اسلام است!

جمهوریت و اسلامیت در گفتگو با رسول منتجب نیا؛

و این خروج از خط امام است

montajabnia

کسانی که جمهوریت و اسلامیت نظام را قبول ندارند، با جسارت بگویند امام را قبول ندارند و می خواهند دیگری را جایگزین کنند. ما می‌خواهیم یک حکومت دیگری را خودمان تاسیس کنیم. آن وقت مردم باید بدانند که این در چارچوب انقلاب نیست. دم از انقلاب نباید بزنند. دیگر نباید از سفره امام ارتزاق کنند و امام را وجه المصالحه قرار دهند.