رضا داوری اردکانی

گفتگو با دکتر داوری اردکانی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:

استیضاح وزیر علوم به نفع هیچکس نیست

dr. davari

مشکل دانشگاه استیضاح وزیر نیست بلکه دانشگاه مشکل­های دیگر دارد و کسانی فکر می کند با اقدامهای صرفاً سیاسی می­توان آن مسائل را حل کرد. ولی این مشکل­ها با جنگ و نزاع سیاسی حل نمی شود اگر بیشتر به فکر دانش و دانشگاه و رفع مشکل های آن باشیم استیضاح پیش نمی­آید و اگر بیاید اثر چندان ندارد که مثبت و منفیش را بتوان تشخیص داد. در شرایط کنونی استیضاح وزیر برای همه اعم از موافق و مخالف اثر بد و منفی دارد یا لااقل هیچکس از آن سود نمی ­برد.

دکتر رضا داوری اردکانی:

تأملی در نسبت اخلاق و تکنولوژی

dr davari ardakani (2)

اخلاق به مجموعه‌یی از قواعد عمل اطلاق می‌شود که رعایت آنها الزام قانونی ندارد اما حسن شمرده می‌شود. رعایت ‌نکردنش هم گرچه مستوجب بازخواست و مجازات نیست سرزنش و شاید پشیمانی و شرمساری در پی دارد. به عبارت دیگر اخلاق در جایی پدید می‌آید که شر و گناه وجود دارد و باید میان خیر و شر یکی را برگزید. با توجه به این معنی اخلاق مقام آزادی فردی و شخصی است و در طرح آن اختیار و آزادی به عنوان اصل پذیرفته شده است.